logo.jpg
Lokalna poreska administracija
Opština Knjaževac
Dobrodošli na početnu stranicu Internet aplikacije za pregled i podnošenje poreskih prijava za poreske oblike za koje je nadležna lokalna samouprava.
Prijavite se na sistem unoseći svoje korisničko ime i lozinku u odgovarajuća polja na desnoj strani.
Korisnik
Lozinka
Opština
Knjaževac
 
Napomena: programski sistem razlikuje velika i mala slova, tj. KORISNIK nije isto što i korisnik.
Korisnički servis

UPUTSTVO ZA DOBIJANJE KORISNIČKOG NALOGA I LOZINKE

· Zahtev za otvaranje korisničkog naloga i lozinke može se podneti:
1. preko Interneta zahtev za otvaranje korisničkog naloga
2. predajom popunjenog obrasca zahteva u opštinskom odeljenju Lokalne poreske administracije. Provera evidentiranja zahteva može se izvršiti na web stranici ili predati pisani zahtev u odeljenju Lokalne poreske administracije. Pregled statusa zahteva možete da proverite na web stranici Provera statusa registracije.

· Korisnički nalog i lozinku za korišćenje upita stanja preko Web-a obveznik ili lice koje on ovlasti, ISKLJUČIVO PREUZIMA NEPOSREDNO u odeljenju Lokalne poreske administracije opštine Knjaževac. Ovlašćenje za fizičko lice mora biti overeno u sudu ili opštini, a ovlašćenje za pravno lice mora biti pečatirano i potpisano od strane ovlašćenog lica firme.

· Obveznik koji je dobio korisnički nalog i lozinku, u web aplikaciji može sam da promeni lozinku. Ako obveznik zaboravi ili izgubi lozinku koju je dobio ili sam odredio promenom lozinke, mora doći isključivo u odeljenje u kome je izdat korisnički nalog i lozinka (lično ili ovlašćenom licu), kako bi mu bila izdata nova lozinka. Tom prilikom obveznik ili ovlašćeno lice mora popuniti Zahtev za dodelu nove lozinke.

Novosti
21.12.2015

Lokalna poreska administracija opštine Knjaževac, obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da do kraja godine izmire svoje dospele obaveze po osnovu porez ... više

02.11.2015

Obaveštavaјu sе poreski obveznici – fizička lica, preduzetnici i pravna lica da je 15. novembar 2015. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu. Redovn ... više

05.01.2015

Obaveštavaju se poreski obveznici, koji su stekli pravo na uslovni otpis kamate i mirovanje poreskog duga, u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poresk ... više

Download