logo.jpg

Registracija korisnika sistema

Unesite sve potrebne podatke u sledeći formular, a zatim pritisnite dugme Prijava. Svi obavezni podaci su označeni zvezdicom.

Opština kojoj se upućuje zahtev* :
Tip obveznika :
PIB* :    (fizička lica unose JMBG kao PIB)
Firma :    (samo za pravno lice)
Ime* :    (za pravno lice ime ovlašćenog lica za preuzimanje korisničkog naloga)
Prezime* :    (za pravno lice prezime ovlašćenog lica za preuzimanje korisničkog naloga)
JMBG* :    (za pravno lice JMBG ovlašćenog lica za preuzimanje korisničkog naloga)
Opština prebivališta :    (za pravno lice opština sedišta)
Mesto prebivališta :    (za pravno lice mesto sedišta)
Adresa prebivališta :    (za pravno lice adresa sedišta)
Telefon :
E-mail :

Povratak na početnu stranicu