logo.jpg

Registracija korisnika sistema :: Provera statusa zahteva za registraciju naloga

Unesite svoj PIB (poreski identifikacioni broj) i identifikacioni broj zahteva za otvaranje naloga za online pristup Web servisu Lokalne poreske administracije, a zatim pritisnite dugme Provera.

PIB* :
Identifikacioni broj prijave :

Povratak na pońćetnu stranicu